15 Kwi

WAŻNE!

Informuję, iż od dnia 15 kwietnia 2019r. szkoła wznawia działalność. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, dni 15-17 kwietnia 2019r. w związku z egzaminem ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach tych uczniowie mają zapewnione zajęcia  opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

Iwona Gieroń – dyrektor ZPO 1 we Włoszczowie