23 Paź

KOMUNIKAT NR 2/2020/2021
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
z dnia 23 października 2020 r.

Decyzją rządu, od poniedziałku 26 października 2020r. na pracę zdalną przechodzą wszyscy uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.
Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Mam nadzieję, że wspólnie podołamy trudom zdalnej edukacji. Niezbędnym warunkiem jest, oczywiście, udział i zaangażowanie uczniów, wspieranych także przez rodziców. Bardzo proszę o traktowanie tych lekcji, tak jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły – sprawdzamy frekwencję, nie spóźniamy się, odrabiamy zadania, odpowiadamy, piszemy sprawdziany, jesteśmy aktywni…
Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. Także w sprawach technicznych czy sprzętowych (stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl, krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl, gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl ).
We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły (tel. 413943048, mail: zpo1wloszczowa@interia.pl)
Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Życzę nam wszystkim, aby okres zdalnej pracy nie był zbyt długi, i abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnej nauki. Tymczasem pilnujmy się, przestrzegajmy obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, nie spotykajmy się niepotrzebnie w grupach, pamiętajmy o zasadzie #ZostańWDomu.

Klasy 1-3 mają lekcje w trybie stacjonarnym. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. Dla klas 1-3 działają także świetlice szkolne i stołówka.

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

16 Paź

KOMUNIKAT NR 1/2020/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

z dnia 16 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na wpisanie powiatu włoszczowskiego do strefy czerwonej i wiążącymi się z tym dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, po uzyskaniu zgody  Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie  wprowadzam z dniem 19 października 2020r. na okres objęcia powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną we wszystkich klasach 6-8 nauczanie zdalne.

Pozostałe klasy tzn. klasy 1-5 mają lekcje stacjonarne. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. 

Dla klas 1-5 działa także świetlica szkolna. 

Kochani Uczniowie!  Życzę Wam zdrowia i hartu ducha, czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji  i z nowymi siłami! Wykorzystajmy ten czas na ćwiczenia w nauce zdalnej. 

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej.  We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły.

Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Iwona Gieroń – Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 6-8 od dnia 19 października 2020 r. na czas objęcie powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną

 1. Zajęcia online będą przeprowadzane poprzez APLIKACJĘ TEAMS zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.
 2. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, natomiast lekcja online może trwać krócej niż 45 minut, ponieważ nauczyciel powinien wziąć pod uwagę czas spędzony przez ucznia przed komputerem.
 3. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów technicznych/problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać niemożliwe)
 4. W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem należy zgłosić tę sytuację nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez dziennik elektroniczny.
 5. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
 6. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
 7. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
 8. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
 9. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów w klasie.
 10. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
 11. W przypadku zblokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora programu p. Justynę Kaczor (kaczor_justyna.zpo1-tlw@wp.pl )
16 Paź

Komunikat dla rodziców!

Drodzy Rodzice,

w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego, do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu.

15 Paź

Innowacja pedagogiczna w klasie 1a


W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, wprowadzam do swojej klasy międzynarodowy projekt edukacyjny upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt realizowany jest podczas zajęć rozwijających kreatywność.
Głównymi celami projektu są:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
• wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela, rodzica lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.
Po zrealizowaniu każdego modułu będę umieszczać na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć na stronie naszej szkoły , a także stronie patrona honorowego.

Anna Błaszczyk

13 Paź

Konkurs biblioteczny

Październik, to Miesiąc Bibliotek Szkolnych i dlatego nasza biblioteka ogłasza konkurs plastyczny:

„T- shirt miłośnika książki”.


Pobaw się w projektanta mody!!!
Zaprojektuj koszulkę miłośnika książki, zrób zdjęcie i wyślij na adres:
falana_izabela.zpo1-tlw@wp.pl
Masz czas do 28 października 2020r.
Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na udostępnienie zdjęcia na stronie szkoły.
Ogłoszenie wyników 30.10.2020r. w zakładce – biblioteka

11 Paź

Tydzień kodowania

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z nauczycielami wzięli udział Europejskim Tygodniu Kodowania. W tym roku odbywa się on w dniach 10-25 października. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do  wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją przygodę. Dwa lata temu Polska zajęła trzecie, a w ubiegłym roku – już drugie miejsce pod względem przeprowadzonych inicjatyw związanych z programowaniem.

Nasi uczniowie  przyłączyli się do akcji. Na lekcjach informatyki bawili się z robotem Dash. Ich zadaniem było tak zaprogramować robota, aby sam pokonał przygotowany wcześniej labirynt. Opracowali algorytm, w aplikacji Blockly zbudowali program. Wykorzystali instrukcję warunkową oraz iterację. Następnie sprawdzali jak robot Dash wykonuje polecenia. Nie zawsze udawało mu się wyjść z labiryntu ale gdy już doszedł do wyjścia radość była ogromna.

25 Wrz

#DzienSzpilek

25 września 2020r. nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie założyły szpilki i tym samym włączyły się do II Ogólnopolskiej Akcji Społecznej #DzienSzpilek.
#DzienSzpilek  jednoczy wszystkie kobiety w bardzo szczytnym celu – pomocy dzieciom z fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

24 Wrz

„Świeć przykładem – bądź widoczny!”

Logo akcji Świeć przykładem   24 września 2020r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem – bądź widoczny!” uczniowie klasy 1b spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na czele z komendantem Mariuszem Przyborowskim, przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz ratownikami medycznymi Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Głównym celem spotkania było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez używanie elementów odblaskowych.
Podczas spotkania odbyła się również promocja zbioru opowiadań „Bezpiecznie przez życie”, które powstawały podczas pozalekcyjnych zajęć czytelniczo-aktorskich, prowadzanych przez Fundacji ZPO nr1 we Włoszczowie w ramach projektu „Wygraj z nudą3!”, współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa.
Autorami zbiorku są uczniowie klas 1-6, którzy pod kierunkiem p. Katarzyny Kuzincow redagowali historyjki dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Zbiór opowiadań „Bezpiecznie przez życie” został wydany dzięki zaangażowaniu Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie Mariusza Przyborowskiego.

Skip to content