27 Lis

Święto Pluszowego Misia w klasie 1a

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”
Halina Bechlerowa

Miękki, puchaty i taki z łatką, wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe 25 listopada obchodzą swoje święto. Pluszowy Miś to najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka.
W klasie 1a również obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie w tym dniu przez aplikację TEAMS pracowali na lekcjach w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół.
Głównym celem popularyzacji w klasie 1a tego święta była chęć ucieczki od agresji i przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość, ciepło. Z tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw.
Anna Błaszczyk

12 Lis

Szkoła do hymnu!

Jak co roku, nasza szkoła uczestniczyła w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii uczniowie i nauczyciele zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” on-line.

Klasa 2c – wych. Katarzyna Lipniak

06 Lis

KOMUNIKAT NR 3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie z dnia 6 listopada 2020r. 

W dniach 9 listopada – 29 listopada 2020r. zajęcia w klasach 1 – 8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. Także w sprawach technicznych czy sprzętowych (stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl, krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl, gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl ).

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 będzie funkcjonowała świetlica szkolna (w budynku A) dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-12.00 czynna będzie biblioteka szkolna. Uczniowie mogą odbierać lektury po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem mailowo lub telefonicznie.

Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl, tel. 506120145

We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły (tel. 413943048, mail: zpo1wloszczowa@interia.pl)

Życzę nam wszystkim, aby okres zdalnej pracy nie był zbyt długi, i abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnej nauki.

Iwona Gieroń – Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

03 Lis

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 rozstrzygnięty!

W dniach 3 X – 3 XI odbył się w ZPO nr 1 konkurs plastyczny pod hasłem „Każdy Świętym zostać może, pomyśl co ci w tym pomoże”.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z postaciami świętych beatyfikowanych lub kanonizowanych przez Św. Jana Pawła II oraz pobudzenie ich do refleksji na temat tego, kto (np. rodzice, przyjaciele) lub co (np. sumienna nauka, sprzątanie pokoju) może im pomóc w osiągnięciu osobistej świętości.

W konkursie uczestniczyło 23 uczniów z klas I – III. Spośród wielu pięknych prac jury wyłoniło laureatów konkursu w poszczególnych poziomach klas:

klasy I:

I miejsce – Amelia Gogolewska kl. I c,

II miejsce – Eliza Prokopowicz kl. I c,Magdalena Kultys kl. I c  

klasy II:  

I miejsce – Dominika Pytel kl. II d, Mateusz Świerczynski kl. II a,

II miejsce – Oliwia Kossakowska kl. II d, Karolina Chruściel kl. II d, Magdalena Całka kl. II a,  

III miejsce – Filip Zbierański kl. II d, Maja Michałek kl. II b,

klasy III:

I miejsce – Monika Hutyra kl. III b, Karolina Michałek kl. III a,

II miejsce – Gabriela Barczyńska kl. III b,

III miejsce– Patrycja Robak kl. III a.

Spośród nagrodzonych prac trzy zostały przesłane na dalszy – diecezjalny etap konkursu. Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu ufundowała Parafia p.w.  Wniebowięcia NMP we Włoszczowie. 

Organizatorami konkursu były: Siostra Agata Krysińska i p. Ilona Skiba.

30 Paź

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku.

I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i… odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać…


„Żal że się za mało kochało
że się nie myślało o sobie
że się już nie zdążyło
że było za późno…”
/Jan Twardowski „Żal”/

28 Paź

Pasowanie na ucznia

Dnia 28 października 2020r. w naszej szkole  odbyło się uroczyste pasowanie uczniów  klas pierwszych. W tym roku ceremoniał wyglądał inaczej niż zwykle. Ze względów bezpieczeństwa każda pierwsza klasa miała ślubowanie oddzielnie i bez udziału rodziców. W sali byli tylko uczniowie z wychowawcą oraz dyrekcją szkoły.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez rodziców.

KLASA 1A
KLASA 1B
KLASA 1C
23 Paź

KOMUNIKAT NR 2/2020/2021
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
z dnia 23 października 2020 r.

Decyzją rządu, od poniedziałku 26 października 2020r. na pracę zdalną przechodzą wszyscy uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.
Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Mam nadzieję, że wspólnie podołamy trudom zdalnej edukacji. Niezbędnym warunkiem jest, oczywiście, udział i zaangażowanie uczniów, wspieranych także przez rodziców. Bardzo proszę o traktowanie tych lekcji, tak jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły – sprawdzamy frekwencję, nie spóźniamy się, odrabiamy zadania, odpowiadamy, piszemy sprawdziany, jesteśmy aktywni…
Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. Także w sprawach technicznych czy sprzętowych (stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl, krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl, gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl ).
We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły (tel. 413943048, mail: zpo1wloszczowa@interia.pl)
Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Życzę nam wszystkim, aby okres zdalnej pracy nie był zbyt długi, i abyśmy jak najszybciej powrócili do normalnej nauki. Tymczasem pilnujmy się, przestrzegajmy obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, nie spotykajmy się niepotrzebnie w grupach, pamiętajmy o zasadzie #ZostańWDomu.

Klasy 1-3 mają lekcje w trybie stacjonarnym. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. Dla klas 1-3 działają także świetlice szkolne i stołówka.

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

16 Paź

KOMUNIKAT NR 1/2020/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

z dnia 16 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na wpisanie powiatu włoszczowskiego do strefy czerwonej i wiążącymi się z tym dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, po uzyskaniu zgody  Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie  wprowadzam z dniem 19 października 2020r. na okres objęcia powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną we wszystkich klasach 6-8 nauczanie zdalne.

Pozostałe klasy tzn. klasy 1-5 mają lekcje stacjonarne. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. 

Dla klas 1-5 działa także świetlica szkolna. 

Kochani Uczniowie!  Życzę Wam zdrowia i hartu ducha, czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji  i z nowymi siłami! Wykorzystajmy ten czas na ćwiczenia w nauce zdalnej. 

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej.  We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły.

Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Iwona Gieroń – Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 6-8 od dnia 19 października 2020 r. na czas objęcie powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną

 1. Zajęcia online będą przeprowadzane poprzez APLIKACJĘ TEAMS zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.
 2. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, natomiast lekcja online może trwać krócej niż 45 minut, ponieważ nauczyciel powinien wziąć pod uwagę czas spędzony przez ucznia przed komputerem.
 3. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów technicznych/problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać niemożliwe)
 4. W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem należy zgłosić tę sytuację nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez dziennik elektroniczny.
 5. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
 6. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
 7. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
 8. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
 9. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów w klasie.
 10. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
 11. W przypadku zblokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora programu p. Justynę Kaczor (kaczor_justyna.zpo1-tlw@wp.pl )
Skip to content