08 Maj

Rozpoczął się remont elewacji budynku szkoły!

W związku z rozpoczętym remontem elewacji szkoły, na czas prac od ul. Partyzantów wejście do budynku będzie od ul. Kilińskiego.

Zmiana podyktowana jest bezpieczeństwem uczniów.

Remont odbywa się w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” złożony w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

08 Maj

Sukces w konkursie „Nasz region”

7 maja 2018 r. w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie odbyło się podsumowanie XI edycji Powiatowego Konkursu „Nasz region”
W konkursie plastycznym laureatką III miejsca została Natalia Pikulska (klasa 3b), wyróżnienie otrzymała Oliwia Marszalik (klasa 3a).
W konkursie ortograficznym dla uczniów szkół gimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Agnieszka Kaczmarek (klasa 3a).
Gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom: p.Emilii Maciejczyk i p. Jackowi Stolarskiemu!