28 Sie

Zapytanie ofertowe na „Dowóz uczniów ZPO 1 we Włoszczowie na basen w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów na basen NEMO w roku szkolnym 2019/2020.

Iwona Gieroń – dyrektor ZPO 1 we Włoszczowie

Zapytanie – dowóz dzieci na basen NEMO 2019-2020

Harmonogram korzystania z basenu przez uczniów ZPO 1 r. szkol. 2019-2020

Formularz oferty

 Klauzula informacyjna