06 Maj

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

  Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” informuje o rozpoczęciu działalności Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który ma wspomagać dzieci i młodzież oraz rodziców w rozwiązywaniu ich trudności i problemów, z jakimi się spotykają.

Pomoc udzielana przez psychologów i psychoterapeutów jest całkowicie bezpłatna.

List Prezesa Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

08 Lis

Prelekcja dla rodziców

Dnia 7 listopada 2019r. podczas zebrania rodzice wysłuchali prelekcji: „Skuteczne motywowanie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności dziecka”, którą poprowadziły mgr Beata Dolaś i  mgr Beata Domaradzka  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie.

 

27 Maj

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszam rodziców uczniów ZPO nr 1 we Włoszczowie w dniu 27 maja 2019r. o godz. 17.00 na spotkanie z funkcjonariuszem Komedy Powiatowej Policji we Włoszczowie na temat bezpieczeństwa uczniów obowiązujących w szkole.

Podczas spotkania omówione zostaną procedury bezpieczeństwa oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

dyrektor ZPO 1 we Włoszczowie – Iwona Gieroń

15 Mar

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie oraz Przedszkola Samorządowego w  Łachowie w roku szkolnym 2018/2019

  • 1 – 14 marca 2018r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 23 marca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 26-30 marca 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  • 6 kwietnia 2018r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania w zakładce – Rekrutacja.