15 Mar

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie oraz Przedszkola Samorządowego w  Łachowie w roku szkolnym 2018/2019

  • 1 – 14 marca 2018r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 23 marca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 26-30 marca 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  • 6 kwietnia 2018r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania w zakładce – Rekrutacja.

28 Lut

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

przedszkole_zap

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego oraz Przedszkola Samorządowego w  Łachowie w roku szkolnym 2017/18

  • 8 marca 2017r. – 22 marca 2017r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami  w przedszkolu
  • 31 marca 2017r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 3 kwietnia – 7 kwietnia 2017r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  • 14 kwietnia 2017r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania w zakładce – Rekrutacja.

24 Lut

Spotkanie rodziców ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

W związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniu 6 marca 2017r. o godz. 16.00. na hali sportowej OSiR odbędzie się spotkanie rodziców  z powiatu włoszczowskiego ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

Podczas spotkania zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

27 Sty

Przekaż nam 1%

Zarząd Fundacji ZPO nr 1 dziękuje wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku, rozliczając się w urzędach skarbowych: we Włoszczowie, Kielcach, Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2016 roku zebraliśmy z odpisów 1% za 2015 rok  2 779 zł. Informujemy, że w tym roku nie wydamy przekazanych pieniędzy, a wszystkie działania Fundacji ZPO nr 1 będą skierowane na gromadzenie funduszy na stworzenie nowoczesnej – na miarę XXI wieku – bazy dydaktycznej.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Jedynki o przekazywanie 1% podatku na nasze konto.

Wspólnie pomóżmy naszym uczniom i naszej szkole!

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym PIT nasz numer KRS:

0000 416 604

O tym, na co przeznaczamy darowane pieniądze, można przeczytać w zakładce Fundacja!