25 Sty

Dzień Projektów Edukacyjnych

25 stycznia 2018 r. odbył się Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas II zaprezentowali przygotowane pod nadzorem nauczycieli wyniki swojej pracy.
Tematyka projektów była dosyć szeroka i związana z treściami nauczania różnych przedmiotów. Uczniowie przygotowali, pokazy multimedialne, krótkie wykłady, a także makiety, modele, albumy oraz plakaty i plansze.

15 Gru

„Pozytywnie – kreatywnie”

Drugi cykl zajęć plastyczno – technicznych „Pozytywnie – kreatywnie” w ramach projektu „ Wygraj z nudą 2!” odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny w miesiącach od października do grudnia. Prowadziła je pani Izabela Falana. Uczestniczyło w nich 18 uczniów klas czwartych i piątych.
Tematyka zajęć nawiązywała do zmian zachodzących w przyrodzie jesienią oraz do klimatu świąt Bożego Narodzenia. Mali artyści mieli możliwość tworzyć piękne prace profesjonalnym sprzętem dla plastyków, zakupionym ze środków pozyskanych w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Inspirowani barwami jesieni malowali pejzaże farbami akrylowymi na płótnie, mając do dyspozycji sztalugi i palety barw mieszanych według własnego uznania. Kolejnym wyzwaniem była ozdobna ramka na zdjęcia z bibuły i kolorowych liści. Czas radosnego oczekiwania na święta zachęcał do tworzenia lampionów i ozdobnych serduszek techniką dequpage. Zwieńczeniem zajęć było pracochłonne i wymagające cierpliwości tkanie na krosnach. Efektem tej pracy są zakładki do książek, kolorowe dywaniki, kocyki dla lalek.
Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć, jak i zapał uczestników przyczynił się do ich sukcesu i zadowolenia ze swojej pracy. Całość świadczy o potrzebie organizowania takich zajęć, które stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Prace uczniów wykonane podczas warsztatów można podziwiać w bibliotece szkolnej.

15 Gru

Czarodziejska moc muzyki!

Pod taką nazwą odbywały się w naszej szkole zajęcia koła muzyczno – ruchowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Włoszczowa „Wygraj z nudą 2!”.
Uczestniczyło w nich 25 uczniów klas I – III. Warsztaty prowadziły panie: Jadwiga Cegieła i Ilona Skiba.
Na zajęciach realizowana była tematyka związana z nauką i doskonaleniem kroków tanecznych, zabaw rytmicznych i ćwiczeń ruchowych, potrzebnych do tworzenia układów tańca. Ich celem było rozbudzanie zamiło-wania do muzyki, kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, rozwijanie muzykalności dzieci. W ramach zajęć odbywała się również nauka kroków tańca towarzyskiego, rock’n’rolla, cza-czy, salsy oraz elementy tańców ludowych. Aktywność muzyczno – ruchową dzieci rozwijano również z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
Podczas zajęć stosowano różne formy takie, jak: taniec, rytm, zabawy dziecięce muzyczno-ruchowe, improwizację, grę akompaniamentu na instru-mentach perkusyjnych, propagowano muzykę klasyczną oraz aktywne jej słu-chanie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tak prowadzonych warsztatach. Po-przez ruch i zabawę uczyły się współpracy, integrowały się ze sobą.
Ważnym elementem zajęć były różne pomoce dydaktyczne zakupione z pozyskanych środków finansowych: instrumenty perkusyjne, stroje taneczne, rekwizyty oraz sprzęt nagłaśniający.
Na pożegnanie projektu 13 grudnia 2017 roku uczestnicy zajęć zaprezentowali przed szkolną publicznością układy taneczne . Grupa dziewczynek wystąpiła również podczas Jasełek w tańcu „Śnieżynek”.

15 Gru

Po raz kolejny wygrali z nudą!

Uczniowie klas I-V w bieżącym roku szkolnym mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć w zajęciach koła recytatorsko – teatralnego pod hasłem „Jestem aktorem. Dziecięce formy sceniczne” w ramach projektu „Wygraj z nudą 2!”, współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczycielek – Katarzyny Kuzincow i Agnieszki Skrobisz.
W czasie cotygodniowych spotkań dzieci przygotowywały się do występów publicznych, niejednokrotnie przełamując własną nieśmiałość. Aby osiągnąć zamierzony cel, doskonalono dykcję i umiejętność interpretacji tekstów literackich, odgrywano scenki. Dzieci uczyły się asertywności, wyrażania uczuć i emocji oraz kształciły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach. Na zajęciach nie zabrakło zagadnień z zakresu profilaktyki, opowiadań dodających najmłodszym pewności siebie oraz elementów kinezjologii edukacyjnej, czyli „gimnastyki mózgu”. Urozmaiceniem zajęć była wspólna zabawa w teatr kukiełkowy. Wszystko to miało służyć właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci.
Efektem pracy młodych aktorów były występy publiczne przed młodszymi i starszymi kolegami w świetlicy szkolnej oraz w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały historyjki o charakterze profilaktycznym oraz ulubione wiersze i piosenki. Nie zabrakło też akcentów świątecznych.