Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

  1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie §32 ust. 2 rozporządzenia:
  2. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00
  1. część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.(czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00
  1. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r.(piątek)
  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017-2018

Egzamin gimnazjalny – informacja dla ucznia i rodzica

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym