Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

  1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie §32 ust. 2 rozporządzenia:
  2. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00
  1. część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.(czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
  • z zakresu matematyki – 11:00
  1. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.(piątek)
  • na poziomie podstawowym – 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – 11:00

 

Egzamin gimnazjalny – informacja dla ucznia i rodzica

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie