Dyrekcja i Nauczyciele

  • Dyrekcja ZPO1
  • Nauczyciele (szkoła podstawowa)
  • Nauczyciele (gimnazjum)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1:
Pani mgr Iwona Gieroń
iwona gieroń 2.resized
Wicedyrektor:
Pan  mgr Jacek Stolarski
jacek_stolarski

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie

biblioteka – mgr Izabela Falana

pedagog – mgr Elżbieta Tłustochowicz

logopeda – mgr Beata Jach

świetlica – mgr Anna Drążyk – mgr Katarzyna Kuzincow – mgr Urszula Nadolska – mgr Edyta Oleksy – mgr Małgorzata Skoczek

oddział przedszkolny – mgr Jolanta Ciosek – mgr Katarzyna Lipniak

edukacja wczesnoszkolna – mgr Renata Kucharzyk – mgr Lidia Macherska – mgr Laura Jaszewska – mgr Anna Błaszczyk – mgr Agnieszka Skrobisz – mgr Ilona Skiba – mgr Jadwiga Cegieła – mgr Halina Krawczyk – mgr Jolanta Reperowicz  – mgr Joanna  Hudobska

język polski – mgr Anna Drążyk – mgr Katarzyna Kuzincow – mgr Urszula Nadolska – mgr Edyta Oleksy – mgr Małgorzata Skoczek – mgr Olga Ślęzak

język angielski – mgr Sylwia Ciesielska – mgr Małgorzata Kuśmierczyk – mgr Paulina Kościołek

historia – mgr Jacek Kościński

matematyka – mgr Justyna Gąsior – mgr Urszula Kurzyńska – mgr Ewa Machnik

przyroda – mgr Jadwiga Kaczmarek – mgr Monika Sinkiewicz – mgr Jacek Kościński

muzyka – mgr Paweł Grzybczyk

plastyka – mgr Emilia Maciejczyk

zajęcia techniczne – mgr Marcin Sztuka

zajęcia komputerowe – mgr Elżbieta Grzybek – mgr Jolanta Ratusznik

wychowanie fizyczne – mgr Dariusz Dąbrowski – mgr Karol Lichosik – mgr Tomasz Szwajkowski   – mgr Anna Pytlarz  –  mgr Dariusz Krawczyk   – mgr Tomasz Grzybek – mgr Bożena Dorywalska

religia – S. mgr Agata Krysińska – mgr Halina Suliga

nauczyciele wspomagający/nauczyciele rewalidacji – mgr Iwona Ciosek (klasa 2c) – mgr Monika Jamróz (klasa 6a) – mgr Bożena Dorywalska – mgr Anna Drążyk

filia w Łachowie

oddział przedszkolny – mgr Marzena Szproch

edukacja wczesnoszkolna – mgr Grażyna Betka – mgr Bożena Fidera

język angielski – mgr Małgorzata Kuśmierczyk

religia – mgr Ewa Frej

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie

biblioteka – mgr Jolanta Piwońska

pedagog – mgr Elżbieta Piech

świetlica – mgr Ewelina Martoś-Wyrwał                                                                                                                                         – mgr Justyna Pyka – mgr Monika Sinkiewicz

język polski – mgr Urszula Słowik – mgr Małgorzata Stryjewska – mgr Jacek Stolarski – mgr Olga Ślęzak

język angielski – mgr Magdalena Jedliczka – mgr Paulina Kościołek – mgr Ewa Orlikowska – mgr Monika Świercz

język niemiecki – mgr Patrycja Hylaszek – mgr Martyna Smaga

historia – mgr Zbigniew Cholerzyński – mgr Iwona Gieroń

wiedza o społeczeństwie – mgr Magdalena Rak

matematyka – mgr Justyna Kaczor – mgr Urszula Kurzyńska – mgr Ewa Trybek

fizyka – mgr Anna Rutkowska

chemia – mgr Ewelina Orlińska-Rayska

biologia – mgr Ewa Limbach

geografia – mgr Ewa Hyska

muzyka/zajęcia artystyczne – mgr Paweł Grzybczyk

plastyka/zajęcia artystyczne – mgr Emilia Maciejczyk

zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Marcin Sztuka

informatyka – mgr Ewelina Orlińska-Rayska – mgr Jolanta Ratusznik

wychowanie fizyczne – mgr Dariusz Dąbrowski – mgr Karol Lichosik – mgr Tomasz Szwajkowski   – mgr Anna Pytlarz  –  mgr Dariusz Krawczyk   – mgr Tomasz Grzybek

religia – ks. Kamil Nartowski – mgr Lucyna Rydzek

nauczyciele wspomagający – mgr Agnieszka Brzdąk (klasa 3a) – mgr Agnieszka Szczepara-Dynus (klasa 1a)