02 gru

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

   W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się także nasza szkoła, by  uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W ramach akcji w naszej placówce  uczniowie 20 listopada przyszli ubrani na niebiesko, kolorze UNICEF. Przygotowano gazetki ścienne. W zespołach klasowych wychowawcy przeprowadzili zajęcia  na temat znaczenia  uchwalenia  najważniejszego dokumentu o prawa  najmłodszych ”Konwencji  o  prawach dziecka”. Pedagog szkolny w klasach VII i VIII przeprowadziła zajęcia wychowawcze.

Projekt nadal trwa. Uczniowie biorą udział w turniejach klasowych z wykorzystaniem quizów Kahoot o  prawach dziecka przygotowanych przez UNICEF, jak również przygotowują prace plastyczne.

Koordynatorzy – Anna Błaszczyk , Elżbieta Tłustochowicz

Skip to content