22 maj

Ważne dla ósmoklasisty!

 

Szanowni Nauczyciele, drodzy uczniowie i Rodzice.

Poniżej przedstawiamy procedury związane z przebiegiem egzaminu ósmoklasisty (E8). Prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z nimi i dostosowanie do wymogów. Informacje szczegółowe dotyczące organizacji pracy szkoły zostaną opublikowane w możliwie najszybszym terminie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Skip to content