25 cze

Ósmoklasiści dziękują…

Uczniowie klas ósmych składają podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i całemu personelowi szkoły za trud, poświęcenie i wspólny czas.

Życzymy naszym młodszym Kolegom i Koleżankom sukcesów i wytrwałości w nauce.

Uczniowie klas ósmych składają podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i całemu personelowi szkoły za trud, poświęcenie i wspólny czas.

Życzymy naszym młodszym Kolegom i Koleżankom sukcesów i wytrwałości w nauce.

 

Skip to content