16 paź

KOMUNIKAT NR 1/2020/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

z dnia 16 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz na wpisanie powiatu włoszczowskiego do strefy czerwonej i wiążącymi się z tym dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, po uzyskaniu zgody  Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie  wprowadzam z dniem 19 października 2020r. na okres objęcia powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną we wszystkich klasach 6-8 nauczanie zdalne.

Pozostałe klasy tzn. klasy 1-5 mają lekcje stacjonarne. Lekcje odbywają się zgodnie z planem klasy oraz planem zastępstw. 

Dla klas 1-5 działa także świetlica szkolna. 

Kochani Uczniowie!  Życzę Wam zdrowia i hartu ducha, czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji  i z nowymi siłami! Wykorzystajmy ten czas na ćwiczenia w nauce zdalnej. 

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej.  We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły.

Dyżurować także będzie pedagog szkolny: tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

Iwona Gieroń – Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 6-8 od dnia 19 października 2020 r. na czas objęcie powiatu włoszczowskiego strefą czerwoną

 1. Zajęcia online będą przeprowadzane poprzez APLIKACJĘ TEAMS zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.
 2. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, natomiast lekcja online może trwać krócej niż 45 minut, ponieważ nauczyciel powinien wziąć pod uwagę czas spędzony przez ucznia przed komputerem.
 3. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów technicznych/problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać niemożliwe)
 4. W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem należy zgłosić tę sytuację nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez dziennik elektroniczny.
 5. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
 6. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
 7. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
 8. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
 9. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów w klasie.
 10. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
 11. W przypadku zblokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora programu p. Justynę Kaczor (kaczor_justyna.zpo1-tlw@wp.pl )
Skip to content