06 lis

Konkursy dla Niepodległej

W bieżącym roku nie możemy w tradycyjny sposób uczcić Święto Niepodległości, które przypada na dzień 11 listopada. Zachęcamy Was jednak do udziału w konkursach. Oto propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:

Klasy I- IV

Konkurs pod hasłem „Laurka dla Niepodległej”

Zadaniem uczniów jest przygotowanie laurki (pracy plastycznej), wykonanej dowolną techniką. Format pracy dowolny.

Zdjęcia prac należy przesłać do 15 listopada 2020 r. na adres:  kuzincow_k.zpo1-tlw@wp.pl (w temacie e-maila należy wpisać tytuł konkursu,  a  w wiadomości podać imię, nazwisko uczestnika oraz klasę i dołączyć zdjęcie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące (6) z plastyki. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Klasy V- VI

Konkurs pod hasłem „Życzenia dla Niepodległej”

Zadaniem uczniów jest zredagowanie życzeń dla naszej Ojczyzny oraz zapisanie ich odręcznie na ozdobionej według własnego pomysłu kartce formatu B5 lub A4. Ocenie podlegać będą: treść życzeń, estetyka, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Zdjęcia prac należy przesłać do 15 listopada 2020 r. na adres:   drazyk_anna.zpo1-tlw@wp.pl (w temacie e-maila należy wpisać tytuł konkursu,  a  w wiadomości podać imię, nazwisko uczestnika oraz klasę i dołączyć zdjęcie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Klasy VII- VIII

Konkurs pod hasłem „Drogi  Polaków do niepodległości”

Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, ilustrującej dowolne wydarzenie z historii Polski, które doprowadziło do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Technika pracy dowolna. Format A4.

Zdjęcia prac należy przesłać do 15 listopada 2020 r. na adres: maciejczyk_e.zpo1-tlw@wp.pl (w temacie e-maila należy wpisać tytuł konkursu,  a  w wiadomości podać imię, nazwisko uczestnika oraz klasę i dołączyć zdjęcie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z historii.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Uwaga

Prosimy uczniów o zachowanie swoich prac. Przyniesiecie je do szkoły  po zakończeniu „kwarantanny narodowej”. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na gazetkach szkolnych przygotowanych z okazji Święta Patrona naszej szkoły, które przypada w maju (mamy nadzieję, że dane nam będzie obchodzić je w otwartej szkole!).

Skip to content