17 lut

Harmonogram rekrutacji  do Przedszkola Samorządowego w  Łachowie  w roku szkolnym 2021/2022

24 lutego – 10 marca 2021r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami  w przedszkolu.

19 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22-26 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania w zakładce – Rekrutacja.

Skip to content