28 cze

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone dnia 2 lipca 2021r.

Tego samego dnia logując się  do systemu ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika – każdy ósmoklasista  będzie mógł sprawdzić swój wynik.

Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl

Hasła i loginy do odbioru w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu  9 lipca 2021r. /piątek/, w godz. 9.00-14.00.

Skip to content