28 paź

Profilaktyka uzależnień – spotkanie z policjantem

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień i zagrożeń płynących z Internetu. Aby uświadomić uczniom skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania, w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantem z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
Prowadzący zajęcia wyjaśnił, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Podczas zajęć skoncentrowano się też na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Policjant przekazał uczniom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających: narkotyków, dopalaczy oraz ich wpływu na organizm człowieka.

Skip to content