28 paź

Konkursy dla Niepodległej

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zachęcamy Was do udziału w konkursach. Oto propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:

Klasy I- III

Konkurs pod hasłem „Laurka dla Niepodległej”

Zadaniem uczniów jest przygotowanie laurki (pracy plastycznej), wykonanej dowolną techniką. Format pracy dowolny.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać wychowawcom klas w terminie do15 listopada 2021 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące (6) z plastyki. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Klasy IV- VI

Konkurs pod hasłem „Życzenia dla Niepodległej”

Zadaniem uczniów jest zredagowanie życzeń dla naszej Ojczyzny oraz zapisanie ich odręcznie na ozdobionej według własnego pomysłu kartce formatu B5 lub A4. Ocenie podlegać będą: treść życzeń, estetyka, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Podpisane prace należy przekazać do 15 listopada 2021 r.do p. Anny Drążyk lub p. Katarzyny Kuzincow.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Klasy VII- VIII

Konkurs pod hasłem „Drogi  Polaków do niepodległości”

Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, ilustrującej dowolne wydarzenie z historii Polski, które doprowadziło do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Technika pracy dowolna. Format A4.

Podpisane prace należy przekazać w terminie do 8 listopada 2021 r. do p. Emilii Maciejczyk.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z historii.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Skip to content