03 mar

XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka

XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka odbędzie się w terminie 14-19 marca 2022r. Motywem przewodnim imprezy w tym roku jest hasło: „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”.

W TKJ w naszej szkole odbędą się następujące konkursy:

Konkurs ortograficzny o tytuł mistrza ortografii 16.03.2022r.
klasy IV- VI – (koordynator p. Małgorzata Skoczek)
klasy VII- VIII- (koordynator p. Małgorzata Stryjewska)

Moja zakładka do książki
Konkurs dla uczniów kl. IV-VI (praca indywidualna)
Zadaniem uczestników jest przygotowanie zakładki do książki opatrzonej cytatem skłaniającym do refleksji i przemyśleń.
Zakładki należy dostarczyć do 15 III 2022 r. do świetlicy szkolnej.
(koordynatorzy: p. A. Drążyk, p. K. Kuzincow, p. E. Oleksy, p. O. Ślęzak)

Mój autorytet
Konkurs językowo – plastyczny dla uczniów klas VII-VIII (praca indywidualna)
Zadaniem uczniów jest przygotowanie plakatu w formacie A3 – technika dowolna, na którym znajdzie się :
 przedstawienie osoby (z dziedziny kultury, literatury, czy nauki polskiej), którą uważam za swój autorytet;
 uzasadnienie wyboru (w kilku lub kilkunastu zdaniach);
 oprawa plastyczna (na plakacie mogą znaleźć się wycinki z gazet, cytaty, fragmenty wypowiedzi, które zasługują na uwagę).
Termin składania prac: do 15 marca 2022 roku. Podpisane prace należy przynieść do świetlicy szkolnej.
(koordynatorzy: p. Edyta Oleksy, p. Katarzyna Kuzincow, p. Anna Drążyk, p. Olga Ślęzak)

Zapraszamy do udziału!

Skip to content