09 cze

Świetlica szkolna ogłasza konkurs na zbiórkę nakrętek.

Uczeń, który przyniesie największą ilość nakrętek otrzyma nagrodę rzeczową, a pozostali uczniowie otrzymają pozytywną ocenę w dzienniku.

Nakrętki należy przynosić do świetlicy szkolnej w budynku A do 15.06.2022r.

Skip to content