09 lis

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Mistrz symboli pierwiastków chemicznych”

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy chemicznej
– łączenie nauki z zabawą

* Konkurs odbędzie się 28 listopada 2022 roku na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali numer 24. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie z klas 7 i 8.
* Udział w konkursie, może wziąć uczeń po uprzednim zgłoszeniu się do dnia 21 listopada 2022 roku, do nauczyciela chemii pani Eweliny Orlińskiej-Rayskiej.
* Na konkursie obowiązuje znajomość symboli i nazw pierwiastków znajdujących się w układzie okresowym o liczbie atomowej od 1 do 112 (od wodoru do kopernika).
* Podczas konkursu uczeń udziela pisemnej odpowiedzi.
* Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to maksymalnie 20 minut. (czas liczony jest od momentu rozdania wszystkich prac).
* Mistrzowie symboliki chemicznej otrzymują nagrody rzeczowe. Nagrodę rzeczową otrzymuje mistrz i dwaj vice-mistrzowie. Jeśli zwycięzcy uczniowie uzyskają równą liczbę punktów, wówczas odbędzie się dogrywka - do wskazanych nazw lub symboli pierwiastków należy podać ich łacińskie nazwy. Czas wykonania zadania 5 minut.
* Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi otrzymają cząstkową ocenę celującą z chemii. Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z chemii.                                    
                                      ZAPRASZAM! 
Ewelina Orlińska-Rayska

Skip to content