25 paź

„Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

25 października b.r. w ramach XII Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd  – Szlaban na ryzyko!” uczniowie klas IV-VI spotkali się z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. – koordynatorem akcji p. Tadeuszem Strużyckim.

Nadrzędnym celem spotkania było kształtowanie odpowiednich zachowań u dzieci oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli film „Zatrzymaj się i żyj” i otrzymali wiele wskazówek, jak należy się zachować na przejeździe kolejowym oraz w jego pobliżu.

22222

Skip to content