16 gru

„Jedynka” wygrała z nudą!

13 grudnia 2016 r. odbyły się ostatnie zajęcia koła recytatorsko – teatralnego pod hasłem „Jestem aktorem. Dziecięce formy sceniczne” w ramach projektu „Wygraj z nudą”, współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Uczestniczyła w nich dwudziestoosobowa grupa uczniów klas II i III szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycielek – Katarzyny Kuzincow i Agnieszki Skrobisz.

W czasie spotkań dzieci przygotowywały się do występów publicznych, poprzez odgrywanie scenek, ćwiczenie dykcji oraz doskonalenie głośnego czytania i interpretowania tekstów. Uczyły się asertywności, wyrażania uczuć i emocji oraz kształciły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach. Na zajęciach nie zabrakło zagadnień z zakresu profilaktyki oraz elementów kinezjologii edukacyjnej, czyli „gimnastyki mózgu”.  Wszystko to miało służyć właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci.

Efektem pracy młodych aktorów był krótki montaż o tematyce mikołajkowo – świątecznej, który został zaprezentowany 8 grudnia 2016 r. Uczestnicy zajęć wystąpili w miejscowym szpitalu na oddziale dziecięcym i rehabilitacyjnym oraz w filii Samorządowego Przedszkola nr 3 we Włoszczowie i w oddziale przedszkolnym w swojej placówce.

Miłym akcentem w czasie wizyty na oddziale dziecięcym włoszczowskiego szpitala było przekazanie drobnych upominków dla chorych oraz prezentu, który będzie służył wszystkim – nowego inhalatora. Zadbali o to organizatorzy akcji „Spełniamy marzenia”.

Warto dodać, że mimo zamknięcia projektu „Wygraj z nudą”, na prośbę dzieci zajęcia koła recytatorsko – teatralnego  będą kontynuowane w II semestrze.
[huge_it_gallery id=”165″] ©ZPO 1 we Włoszczowie

Skip to content