15 gru

Po raz kolejny wygrali z nudą!

Uczniowie klas I-V w bieżącym roku szkolnym mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć w zajęciach koła recytatorsko – teatralnego pod hasłem „Jestem aktorem. Dziecięce formy sceniczne” w ramach projektu „Wygraj z nudą 2!”, współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczycielek – Katarzyny Kuzincow i Agnieszki Skrobisz.
W czasie cotygodniowych spotkań dzieci przygotowywały się do występów publicznych, niejednokrotnie przełamując własną nieśmiałość. Aby osiągnąć zamierzony cel, doskonalono dykcję i umiejętność interpretacji tekstów literackich, odgrywano scenki. Dzieci uczyły się asertywności, wyrażania uczuć i emocji oraz kształciły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach. Na zajęciach nie zabrakło zagadnień z zakresu profilaktyki, opowiadań dodających najmłodszym pewności siebie oraz elementów kinezjologii edukacyjnej, czyli „gimnastyki mózgu”. Urozmaiceniem zajęć była wspólna zabawa w teatr kukiełkowy. Wszystko to miało służyć właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci.
Efektem pracy młodych aktorów były występy publiczne przed młodszymi i starszymi kolegami w świetlicy szkolnej oraz w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały historyjki o charakterze profilaktycznym oraz ulubione wiersze i piosenki. Nie zabrakło też akcentów świątecznych.

Skip to content