21 mar

obchody Święta Liczby Pi

14 marca 2018r. grupa 52 uczniów naszej szkoły z opiekunami: Justyną Kaczor, Ewą Machnik i Ewą Trybek wzięła udział w obchodach Święta Liczby Pi, które odbywały się na Uniwersytecie Śląskim. Na Wydziale Nauk o Ziemi zapoznali się z dziejami naszej Planety, poznali historię człowieka, oglądali rekonstrukcje dinozaurów, pierwszych ludzi, podziwiali kolorowy i zróżnicowany pod względem form świat minerałów.

W Instytucie Matematyki uczestniczyli w warsztatach w „Kawiarni szkockiej”,  które miały na celu odtworzenie atmosfery, jaka towarzyszyła matematykom lwowskiej szkoły matematycznej podczas analizowania często przełomowych problematów.  Uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania i łamigłówki  matematyczne, za które otrzymywali pieniądze.

Instytut Chemii zaciekawił pokazami chemicznymi (doświadczeniami), które  odpowiedziały na kilka nurtujących pytań: Czy naprawdę nie ma dymu bez ognia? Jak zabarwić płomień? Ile energii jest zawarte w chipsach?Czy da się wytworzyć dźwięk w probówce?

Ostatnim etapem były warsztaty z fizyki, które odbywały się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych: „Mechanika w praktyce” – uczniowie wykonując doświadczenia poznawali podstawowe prawa fizyczne oraz  „Kolorowo o temperaturze” – obserwacja zmian temperatury kamerą termowizyjną, obserwacja ciała doskonale czarnego.

©ZPO1 we Włoszczowie

Skip to content