08 maj

Rozpoczął się remont elewacji budynku szkoły!

W związku z rozpoczętym remontem elewacji szkoły, na czas prac od ul. Partyzantów wejście do budynku będzie od ul. Kilińskiego.

Zmiana podyktowana jest bezpieczeństwem uczniów.

Remont odbywa się w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” złożony w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Skip to content