04 maj

227 rocznica Konstytucji 3 maja

Nasi uczniowie wraz z opiekunem panem Zbigniewem Cholerzyńskim uczcili 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów biorąc udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Gminę Włoszczowa.

Skip to content