19 paź

Ślubujemy!

Dnia  19 października 2018r. uczniowie z klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczysty moment poprzedziła piękna cześć artystyczna przygotowaną specjalnie na tę okazję pod kierunkiem wychowawczyń: Jadwigi Cegieły, Jolanty Ciosek i Jolanty Reperowicz.

Podczas oficjalnej części, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę. Ślubowali wytrwale i sumiennie zdobywać rzetelną wiedzę, podtrzymywać i rozwijać tradycje szkoły, nigdy nie splamić jej honoru. Przysięgali, że będą kierować się w swoim postępowaniu życzliwością i  szacunkiem wobec każdego człowieka.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Obecny na uroczystości burmistrz Grzegorz Dziubek winszował pierwszakom rozpoczęcia swojej szkolnej wędrówki, podkreślając przy tym dużą rolę rodziców.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce.

Skip to content