20 lis

Sukces Hani w „Tęczowych Piosenkach Jana Woj­daka”.

W dni­ach 10–11 listopada 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Woj­daka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tury się na tere­nie kraju.

Wśród final­istów Fes­ti­walu na sce­nie zaprezen­towała się uczennica naszej szkoły Hania Maciejczyk (klasa 5b), która zdobyła wyróżnienie.

Gratulujemy!

Skip to content