14 gru

„Wygraj z nudą 3” – czas podsumowań!

W minionym tygodniu odbyły się ostatnie zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Wygraj z nudą 3!”, które prowadzone były od połowy października br. w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa, a realizowanego przez Fundację ZPO nr 1.

W ramach zadania zrealizowano następujące zajęcia:

„Bezpiecznie przez życie”koło czytelniczo – aktorskie

Uczestniczyły w nich  grupy uczniów klas II i IV szkoły podstawowej. Zajęcia prowadziły panie: Anna Drążyk, Katarzyna Kuzincow i Agnieszka Skrobisz. W czasie spotkań dzieci układały opowiadania dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa,  odgrywały scenki, ćwiczyły dykcję oraz doskonaliły umiejętność głośnego czytania i interpretowania tekstów. Uczyły się asertywności, wyrażania uczuć i emocji oraz kształciły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach. Wszystko to miało służyć właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Efektem pracy uczestników koła jest książeczka pt. „Bezpiecznie przez życie”, zawierająca zbiór twórczych historii traktujących o bezpieczeństwie. Dzieci promowały opowiadania w czasie spotkań z przedszkolakami oraz warsztatów zorganizowanych przez opiekunów koła w Bibliotece Publicznej we Włoszczowie w ramach sobotniej „Bajkolandii”. W czasie zajęć powstał też  krótki montaż o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa na motywach baśni J. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”, który przedstawiony został przedszkolakom. Na potrzeby zajęć zakupiono m.in.: książeczki o tematyce bezpieczeństwa, edukacyjne gry planszowe, stroje sceniczne – wszystko po to, aby dzieci mogły w atrakcyjny sposób, poprzez zabawę uczyć się trudnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i asertywnością.

„Czarodziejska moc muzyki” – koło muzyczno – ruchowe

Zajęcia koła „Czarodziejska moc muzyki” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas I – III. Prowadzone były przez panie: Jadwigę Cegiełę oraz Ilonę Skibę. Uczniowie dwa razy w tygodniu uczestniczyli w różnorakich formach umuzykalniających, a także wspierających koordynację  muzyczno – ruchową. Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętność śpiewania, zabaw rytmicznych i tanecznych, gry na instrumentach perkusyjnych. Grały również na dzwonkach chromatycznych popularne melodie „Wlazł kotek na płotek”,  „Kurki trzy”, „W murowanej piwnicy”, a także fragmenty ulubionych kolęd. Opracowano układ taneczny do ludowej pieśni żydowskiej śpiewanej na święta „Hawa  nagila”, co w tłumaczeniu znaczy „Radujmy się”. Taniec ten zostanie zaprezentowany rodzicom  i gościom dnia 19 grudnia 2018 r.  podczas Jasełek, a także dla społeczności szkolnej dnia 20 grudnia. Udział  w zajęciach umożliwił  pełniejszą integrację między zespołami klasowymi, był czasem radości i odprężenia, a tym samym atrakcyjnym sposobem na spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu. Na potrzeby zajęć zakupiono m. in.: instrumenty perkusyjne, stroje sceniczne oraz kolorowe kapelusze: dla dziewcząt – różowe, a dla chłopców czarne.

„Pozytywnie – kreatywnie”koło plastyczno-techniczne

Zajęcia koła prowadzone były przez panią Joannę Cieślak – Bulską. Pod jej opieką uczniowie rozwijali swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż podczas zajęć dydaktycznych. Głównym celem, oprócz zagospodarowania wolnego czasu i szeroko rozumianej profilaktyki, było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzaniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Różnorodność tematyczna zajęć stworzyła możliwość do eksperymentowania poprzez łączenie wielu technik plastycznych, barw oraz stosowania różnych materiałów. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wykonywanie ozdobnych stroików świątecznych, bombek i ubieranie choinek. Prace uczniów wykonywane podczas zajęć były eksponowane na gazetce szkolnej w świetlicy w budynku B szkoły podstawowej. Na potrzeby zajęć zakupiono m.in. przybory plastyczne oraz korkową tablicę stojącą.

Wszystkie zajęcia cieszyły się ogromną popularnością, a zainteresowanie było tak duże, że niektórzy uczestnicy i ich rodzice pytali o następną edycję projektu.

Skip to content