18 lis

Uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym roku ten dzień wypada w niedzielę, ale my świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, 18 listopada. Uczciliśmy tę wyjątkową datę i pokazaliśmy, że prawa dziecka są ważne dla naszej szkoły.
Akcję przygotował Szkolny Klub UNICEF pod kierunkiem p. Martyny Syryńskiej-Giro. W tym roku w organizację przyłączył się również Samorząd Uczniowski pod opieką p. Patrycji Hylaszek oraz p. Emilia Maciejczyk, p. Justyna Pyka, p. Ewelina Martoś-Wyrwał, p. Lidia Macherska i p. Ewa Hyska.
Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – w kolorze symbolizującym solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Przyłączyli się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażowali się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Życzymy wszystkim naszym uczniom, aby ich prawa, zarówno w murach szkoły, jak i poza nimi, były przestrzegane, szanowane i chronione.

Dziecka prawa – poważna sprawa!

18 lis

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 15 listopada 2022r. zaproponowała w roku szkolnym 2022/2023 następującą składkę na Radę Rodziców:
* 40 zł – jedno dziecko (pierwsze dziecko)
* 35 zł – drugie dziecko
* trzecie i kolejne dziecko – zwolnione z opłaty
Za wszystkie wpłaty dziękujemy! Gwarantujemy, że zostaną wydatkowane z myślą o uczniach i dla dobra szkoły. Wpłaty na Radę Rodziców i ich kwoty są całkowicie dobrowolne.
Wszystkie zebrane fundusze przez Radę Rodziców wydatkowane są wyłącznie na potrzeby i dla uczniów szkoły: m.in. nagrody w konkursach, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, organizacja imprez dla uczniów, organizacja festynu rodzinnego.
Celowość wydatków każdego roku kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana przez Rodziców.

Rada Rodziców ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content