24 sty

Wolontariuszki Świętego Mikołaja

Samorząd Uczniowski, zainspirowany przez opiekuna Patrycję Hylaszek, w październiku podjął decyzję o przystąpieniu do wolontariatu Fundacji Świętego Mikołaja.
Fundacja Świętego Mikołaja jest organizacją pożytku publicznego i od 20 lat pomaga dzieciom w potrzebie.
Zadaniem wolontariuszy było napisanie świątecznych listów z podziękowaniami i świątecznymi życzeniami dla Darczyńców Fundacji. W akcji wzięli udział uczniowie klas 8.
Dnia 24 stycznia 2023r. dyrektor Iwona Gieroń wręczyła certyfikaty potwierdzające udział w wolontariacie 14 dziewczętom: Amelii Maciejczyk, Angelice Stolarczyk, Michalinie Rutkowskiej, Wiktorii Woldańskiej, Zuzannie Strużykowskiej, Annie Ślęzak, Hannie Brej, Amelii Bulskiej, Natalii Prus, Natalii Bartosz, Julii Jaskólskiej, Alicji Prokopczyk, Karolinie Gawron i Zuzannie Kuśmierczyk.

Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność!

Skip to content