Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego Publiczne Gimnazjum oraz filia w Łachowie. Placówka ta zapewnia uczniom wysoki poziom nauczania – w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Warto zaznaczyć, że włoszczowska „Jedynka” to najstarsza szkoła podstawowa w powiecie, z tradycjami od 1924r.

Budowę obiektu szkolnego, który do dziś jest siedzibą placówki, rozpoczęto już w roku 1922. Budynek ten był wówczas jednym z najnowocześniejszych w mieście i wyraźnie wyróżniał się wśród istniejącej zabudowy. Uczniowie rozpoczęli naukę w tym miejscu w 1924r. Po śmierci Józefa Piłsudskiego – pierwszego Marszałka Polski, męża stanu, Naczelnika Państwa i premiera Polski szkoła otrzymała jego imię. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, iż w trakcie II wojny światowej w obiekcie szkolnym mieścił się szpital. Placówka ta bez wątpienia posiada długą i ciekawą historię – warto jednak dowiedzieć się jak prezentuje się ona obecnie.

Aktualnie Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie to gwarancja wysokiego poziomu dydaktycznego oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej gotowej do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Najważniejszym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia – oparty na zasadach wzajemnej współpracy. Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym: pracownię komputerową z dostępem do Internetu, sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny czy bibliotekę. Uczniowie mogą korzystać również z hali sportowej, nowo wybudowanej bieżni, a także zajęć basenowych i fakultatywnych: z piłki nożnej, ręcznej oraz siatkowej. Ponadto włoszczowska „Jedynka” zapewnia uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, podczas których mogą oni rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Działa tu m.in.: Drużyna Harcerska, Koło Turystyki Rowerowej – „Bicykl”, Koło Brydżowe czy Szkolny Klub Sportowy. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach świetlicowych i wyrównawczych przeznaczonych dla osób posiadających trudności z konkretnymi przedmiotami. Placówka oferuje także wsparcie i fachową pomoc pedagogiczną oraz logopedyczną. Warto zaznaczyć, że uczniowie uczęszczający do „Jedynki” rokrocznie biorą udział w wielu konkursach. Często odnoszą sukcesy na arenie regionalnej, wojewódzkiej, a także ogólnokrajowej. Placówka ta wielokrotnie triumfowała w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Z tej przyczyny przy szkole wybudowane zostało miasteczko ruchu drogowego. Najzdolniejsi uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 otrzymują stypendia Burmistrza Gminy Włoszczowa.

logozpo1