Przedszkole Samorządowe w Łachowie

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO WYRAŻANIA OPINII O PRZEDSZKOLU POPRZEZ:
1. Dyskusje na zebraniach z rodzicami.
2. Konsultacje z rodzicami.
3. Indywidualne rozmowy z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą.

Pragnąc jeszcze bardziej ułatwić Państwu kontakt z naszą placówką zapraszamy Państwa do przesyłania wszelkich uwag i opinii dotyczących działalności Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie używając szkolnego adresu mailowego:
zpo1wloszczowa@interia.pl

Państwa propozycje będą rozpatrywane i omawiane podczas zebrań Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

Z góry dziękujemy za współpracę

Dyrekcja ZPO 1 we Włoszczowie

DOKUMENTY

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁACHOWIE