Kalendarz

  1. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
1.Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023
3.Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024
  4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024
      5.        Egzamin ósmoklasisty: język polski matematyka język obcy nowożytny  
dodatkowe terminy: język polski matematyka język obcy nowożytny
 14 – 16 maja 2024

10 – 12 czerwca 2024

6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024
7.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie:

  • rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2023, poz. 1211)

dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 są:

  • 2 maja 2024r.
  • 14-16 maja 2024r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 31 maja 2024r.
  • 18 – 20 czerwca 2024r.

W dniach, o których powyżej mowa, szkoła zorganizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.