Kalendarz

  1. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2022
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022
3.Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023
  4.Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023
      5.        Egzamin ósmoklasisty: język polski matematyka język obcy nowożytny  
dodatkowe terminy: język polski matematyka język obcy nowożytny
 23 – 25 maja 2023

12 – 14 czerwca 2023

6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023
7.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Na podstawie:

  • 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603)

dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 są:

  • 31 października 2022r.
  • 2 maja 2023r.
  • 23-25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 9 czerwca 2023r.
  • 21 – 22 czerwca 2023r.

W dniach, o których powyżej mowa, szkoła zorganizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze.