Kalendarium

Jacek Kościński

Z życia szkoły…

1921

Powstaje komitet budowy szkoły. Ministerstwo pokrywa 50% kosztów, resztę zapewniają lokalne władze i społeczeństwo.

1922

Rozpoczęcie budowy szkoły z inicjatywy burmistrza Wincentego  Jaszewskiego.

Projekt budynku wykonał inż. Aleksander Raniecki, architekt z Warszawy.

1924

14 września – uroczyste poświęcenie budynku szkoły:

  • utworzenie Szkoły Powszechnej nr 1 (dla chłopców), kierownik Stefan Grzesik,
  • utworzenie Szkoły Powszechnej nr 2 (dla dziewcząt), kierownik Wincenty Adamczyk.

1929

Utworzenie pierwszej specjalistycznej pracowni fizyczno-chemicznej.

Do szkoły uczęszcza 591 uczniów.

1936

W szkole uczy się 651 uczniów. Promocję do następnej klasy uzyskało 542.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszym piętrze (obecnie sale nr 9, 10 i 11).

1939

1 września – wybuch II wojny światowej.

1940

We Włoszczowie powstaje Tajna Organizacja Nauczycielska i tajne nauczanie.

11 czerwca – aresztowanie 11 nauczycieli. Zostają wywiezieni do obozu w Sachsenhausen.

1941

Aresztowanie Wincentego Adamczyka.

W szkole zorganizowano szpital wojskowy dla lżej rannych żołnierzy niemieckich.

1942

20 lipca – śmierć Wincentego Adamczyka w obozie w Sachsenhausen.

1945

W  szkole mieści się Liceum Ogólnokształcące (II piętro).

1949

W szkole rozpoczyna pracę radiowęzeł.

1950

Kierownikiem szkoły zostaje Joanna Putzlacher.

Włączenie się szkoły do programu zwalczania analfabetyzmu.

1951

Zakup pierwszych pomocy naukowych dla pracowni specjalistycznych.

Nakazy pracy dla nauczycieli.

1952

Pierwsze egzaminy promujące dla uczniów kl. VI i VIII.

1953

Powstaje gabinet biologiczny.

1954

Wprowadzenie egzaminów poprawkowych.

1955

Oddanie do użytku pracowni historycznej i geograficznej.

1956

Z powodu trudności lokalowych część klas uczy się na ulicy Czarnieckiego.

1960

W szkole działa Towarzystwo Szkoły Świeckiej.

W szkole uczy się 1127 uczniów na trzy zmiany.

Powstają klasy „e” dla dzieci mających szczególne problemy z nauką.

Utworzenie klas zerowych po wyremontowaniu mieszkania Janiny Putzlacher.

Obowiązek wizyt domowych dla wychowawców w domu uczniów.

Opuszczenie murów szkoły przez Liceum Ogólnokształcące.

2. piętro staje się siedzibą szkoły rolniczej (do 1974r.).

1963

Decyzja o utworzeniu klas specjalnych („dla dzieci przerośniętych wiekiem”).

1965

Nauczyciele i uczniowie wspólnie pracują przy budowie Domu Kultury (200 godzin).

1966

Kierownikiem szkoły zostaje Henryk Orłowski.

Uczniowie i nauczyciele przepracowali 120 godzin przy budowie stadionu sportowego.

1966/67

Remont szkoły (schody, woda, kanalizacja, c.o.).

Powstał Komitet Budowy Sali Gimnastycznej.

1968/69

Budowa boiska do siatkówki i koszykówki.

1969

Kierownikiem szkoły zostaje Teresa Murzynowska.

1970

Sierpień – przez trzy tygodnie funkcję kierownika szkoły pełni Eugeniusz Smarzyński.

Kierownikiem szkoły zostaje Tadeusz Stolarski.

1971

Ukończono budowę betonowego boiska do piłki ręcznej i siatkowej.

Zbiórka na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.

Zlikwidowano filię szkoły w Kuzkach.

1972

14 października Dniem Nauczyciela i pierwsze uroczystości związane  z tym świętem.

W 30. rocznicę śmierci Wincentego Adamczyka wmurowano tablicę pamiątkową.

26 września przyjęto i zatwierdzono projekt strojów uczniowskich.

Wprowadzono ćwiczenia śródlekcyjne.

1973

17 marca – zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania wprowadzono Zbiorcze Szkoły Gminne.

Przedszkola i szkoły podstawowe w Rząbcu i Łachowie stają się filiami „Jedynki”.

11 września – nadanie szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego „Waltera” przez Prezydium WRN i Kuratorium Okręgu Szkolnego.

13 października – nowa ustawa edukacyjna – wprowadzenie „10-latki”.

Niedziele czynu partyjnego, w czasie których pracowano na rzecz szkoły.

Zaostrzono kary za bicie dzieci.

1974

Wprowadzono Tydzień Sportu Szkolnego.

19 października – uroczystości szkolne związane z nadaniem imienia Karola Świerczewskiego „Waltera” z wręczeniem sztandaru.

1975

8 sierpnia – wprowadzenie Kodeksu Ucznia.

1976

W szkole zatrudniony jest lekarz – Lucjan Kowalski.

1977

Zorganizowanie Izby Pamięci Narodowej.

Akcją dożywiania dzieci objęto 217 osób.

1978

Udział w konkursie na najlepszą szkołę województwa kieleckiego.

Remont centralnego ogrzewania.

1979

Uroczystości 440-lecia nadania praw miejskich Włoszczowie.

1980

Stanowisko dyrektora szkoły objął Bogusław Chowaniec.

Zlikwidowano klasy specjalne.

Problemy lokalowe szkoły.

1981/82

Dyrektorem szkoły zostaje Wiesława Mondygrał.

Szkoła w Łachowie przestaje być filią „Jedynki”.

Pięciodniowy czas nauki i pracy.

Wycofanie planu wprowadzenia „10-latki”.

Dyrektorem przedszkola w naszej szkole zostaje Irena Golonka.

1984

Pierwsze badania bilansowe ucznia.

1986

Wprowadzono trzy zmiany nauczania.

Klasy pierwsze uczą się w Domu Kultury, a klasy VI uczą się w salach LO.

W internacie LO wynajmowana jest sala na wychowanie fizyczne.

1987

Dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Stramski.

1988

Dyrektorem szkoły zostaje Irena Golonka.

1989

5 grudnia – przyjęcie uchwały o przywróceniu szkole imienia Józefa Piłsudskiego.

Wprowadzenie do szkół nauki religii.

Uczniowie klas pierwszych uczą się w budynku plebanii.

Adaptacja budynku byłej PZPR przy ulicy Wiśniowej dla potrzeb szkoły i klas I-III.

1990

Dyrektorem szkoły zostaje Zofia Gosek.

1991

Powołanie Henryki Orlińskiej na stanowisko dyrektora szkoły.

1996

Powstaje Społeczny Komitet Budowy Hali Sportowej.

1997

Objęcie stanowiska dyrektora placówki przez Elżbietę Grzybek.

1999

Wprowadzono 6-letnią szkołę podstawową.

Od 1 września na II piętrze rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum nr 1. Obowiązki dyrektora gimnazjum obejmuje Ewa Trybek.

Do naszej szkoły ponownie dołączono jako filię szkołę w Łachowie.

14 października – uroczyste otwarcie hali sportowej.

2002

Pierwszy sprawdzian po szkole podstawowej.

W szkole powstaje pierwsza klasa integracyjna.

2003

Nasza placówka otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.

Po połączeniu 1 września 2003r.gimnazjum, podstawówki i filii w Łachowie utworzono Zespół Placówek Oświatowych nr 1.

Dyrektorem ZPO nr 1 została Ewa Trybek.

Ukazał się pierwszy zeszyt „Publikacji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie”.

2004

W szkole, jako pierwszej w powiecie, został zatrudniony logopeda.

10 października – uroczyste obchody 80-lecia szkoły.

Ukazała się praca zbiorowa nauczycieli dokumentująca historię naszej szkoły „Szkoła wielu pokoleń” pod redakcją Jacka Kościńskiego.

2005

Pierwsza edycja akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”.

2007

Pierwsza edycja Stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Włoszczowa. Wśród wyróżnionych uczniowie Jedynki.

Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych wprowadza mundurki szkolne.

2009   

Dyrektorem ZPO nr 1 zostaje Iwona Gieroń.

Wprowadzono tzw. „godziny karciane”.

2010

Listopad – „Pamiętamy…” – rozpoczęcie akcji opieki nad grobami byłych nauczycieli i pracowników szkoły.

2013

Rozpoczął się generalny remont części budynku szkolnego. Wymieniono drewniane stropy i podłogi, założono nową instalację elektryczną.

Wdrożono program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Maj –w naszej szkole zorganizowano eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

I Piknik Bezpieczeństwa – „Mundurowi dzieciom”.

2014

W związku z kolejnym etapem generalnego remontu budynku szkolnego nastąpiła zmiana organizacji roku szkolnego i nauki.

3 października – Jubileusz 90-lecia szkoły z udziałem najstarszej absolwentki i nauczycielki, 99-letniej p. Stanisławy Ponińskiej.

2015

Czerwiec – w nasza szkoła organizatorem finału centralnego Ogólnopolskiego

Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2016

Nawiązanie współpracy z Centre Solaire Saint Pierre w Calais we Francji.

Styczeń – wizyta studentek z Indii i Chin w ramach wolontariatu z programu AIESEC.

Zakończenie ostatniego etapu generalnego  remontu szkoły (koszt ponad 2 mln 300 tys. zł).

Wrzesień – I Rajd Rowerowy „Jedynka łączy pokolenie”.

Pierwsza innowacja pedagogiczna w szkole  pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”.

2020

26 października w związku z epidemią koronawirusa, na podstawie Rozporządzenia MEN, szkoła przechodzi na zdalne nauczania, które z przerwami trwa do 21 marca 2022r.

2022

22 lutego – wybuch wojny na Ukrainie.

Marzec- do szkoły zaczynają uczęszczać pierwsi uczniowie – uchodźcy z Ukrainy.

Szkoła włącza się w akcje na rzecz pomocy Ukrainie.

2023

15 września – udział szkoły w Międzynarodowym Dniu Sportu.

2024

Maj – rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 100-lecia szkoły pod patronatem honorowym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Piotra Łojka oraz Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubka.