Psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY
GABINET: SALA NR 2 /PARTER/
mgr Magdalena Mikuła

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zainteresowanych pomocą psychologiczną zapraszam do kontaktu osobiście, bądź przez komunikator Dziennika elektronicznego Vulcan.

Zapraszam
Magdalena Mikuła

***

Drogi Uczniu, możesz zwrócić się do szkolnego psychologa jeśli np.:

 • masz jakiś kłopot i nie wiesz jak sobie z nim poradzić;
 • chciałbyś podzielić się swoja radością lub sukcesem;
 • masz trudności w dogadaniu się z kolegami czy koleżankami;
 • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami, nauczycielami;
 • nie czujesz się dobrze w swojej klasie;
 • martwisz się o coś i potrzebujesz pomocy;
 • czujesz się samotny i niezrozumiany;
 • chcesz podzielić się radosną informacją;
 • jesteś nieśmiały i chciałbyś to zmienić;
 • masz trudności w nauce;
 • chciałbyś się czegoś dowiedzieć i nie wiesz kogo zapytać.

***

Zadania psychologa:

Dla Ucznia:

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka,
 • ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
 • działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

Dla Nauczyciela:

 • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
 • pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
 • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
 • interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.