Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej – rok szkolny 2024/2025

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  – 1- 8 marca 2024r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP  18marca 2024r.
  • 20-27 marca 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 2 kwietnia 2024r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

  • 26 lutego – 11 marca 2024r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 20 marca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 22-29 marca 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 5 kwietnia 2024r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.