Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej – rok szkolny 2023/2024

  • składanie zgłoszeń (uczeń z obwodu) lub wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  – 2- 9 marca 2023r.                             
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w SP  20marca 2023r.
  • 22-29 marca 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31 marca 2023r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Łachowie

  • 27 lutego – 13 marca 2023r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami
  • 22 marca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 24-31 marca 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 5 kwietnia 2023r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.