Kontakt

Dane teleadresoweDyrekcjaNauczycieleSekretariat szkoły

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

ul. Partyzantów 24

29-100 Włoszczowa

tel./faks: 41 39 43 048

e-mail: sekretariat@zpo1wloszczowa.edu.pl

www: zpo1wloszczowa.edu.pl 

e-Doręczenia: AE:PL-34406-30296-WJDTD-16
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZPO1Wloszczowa/SkrytkaESP

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1:

Pani mgr Iwona Gieroń

iwona_gieron.zpo1-tlw@wp.pl

Dyrekror Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie - mgr Iwona Gieroń


Wicedyrektor:

Pan  mgr Jacek Stolarski

stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie - mgr Jacek Stolarski

biblioteka:

– mgr Ewelina Martoś – Wyrwał   emartos-wyrwal@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jolanta Piwońska   jpiwonska@zpo1wloszczowa.edu.pl

pedagog:

– mgr Elżbieta Piech epiech@zpo1wloszczowa.edu.pl

psycholog:

– mgr Magdalena Mikuła mmikula@zpo1wloszczowa.edu.pl

logopeda:

– mgr Beata Jach   bjach@zpo1wloszczowa.edu.pl

świetlica:

– mgr Justyna Pyka   jpyka@zpo1wloszczowa.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna:

– mgr Anna Błaszczyk   ablaszczyk@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jadwiga Cegieła   jcegiela@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jolanta Ciosek   jciosek@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Joanna Hudobska   jhudobska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Katarzyna Lipniak   klipniak@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Lidia Macherska   lmacherska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jolanta Reperowicz   jreperowicz@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Ilona Skiba   iskiba@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Agnieszka Skrobisz  askrobisz1@zpo1wloszczowa.edu.pl

język polski:

– mgr Anna Drążyk   adrazyk@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Katarzyna Kuzincow      kkuzincow@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Edyta Oleksy  eoleksy@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Małgorzata Skoczek   mskoczek1@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jacek Stolarski      jstolarski@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Małgorzata Stryjewska   mstryjewska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Olga Ślęzak   oslezak@zpo1wloszczowa.edu.pl

język angielski:

– mgr Sylwia Ciesielska   sciesielska@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Magdalena Jedliczka   mjedliczka@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Ewa Orlikowska   eorlikowska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Monika Świercz   mswiercz@zpo1wloszczowa.edu.pl

język niemiecki:

– mgr Patrycja Hylaszek   phylaszek@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Martyna Syryńska-Giro   msyrynska-giro@zpo1wloszczowa.edu.pl

muzyka:

– mgr Anita Jastrzębska   ajastrzebska@zpo1wloszczowa.edu.pl

plastyka 

– mgr Joanna Cieślak- Bulska jcieslak-bulska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Monika Sinkiewicz   msinkiewicz@zpo1wloszczowa.edu.pl

historia

-mgr Zbigniew Cholerzyński   zcholerzynski@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Iwona Gieroń   igieron@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Jacek Kościński   jkoscinski@zpo1wloszczowa.edu.pl

wiedza o społeczeństwie:

– mgr Magdalena Rak   mrak1@zpo1wloszczowa.edu.pl

przyroda:

– mgr Ewa Hyska   ehyska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Justyna Pyka   jpyka@zpo1wloszczowa.edu.pl

geografia:

– mgr Ewa Hyska   ehyska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Justyna Pyka   jpyka@zpo1wloszczowa.edu.pl

biologia:

– mgr Jacek Kościński   jkoscinski@zpo1wloszczowa.edu.pl

chemia:

– mgr Ewelina Orlińska-Rayska   eorlinska-rayska@zpo1wloszczowa.edu.pl

fizyka:

– mgr Anna Rutkowska   arutkowska@zpo1wloszczowa.edu.pl

matematyka

– mgr Justyna Gąsior   jgasior@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Justyna Kaczor jkaczor@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Urszula Kurzyńska   ukurzynska@zpo1wloszczowa.edu.pl

informatyka/edukacja informatyczna

–  mgr Dariusz Krawczyk   dkrawczyk@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Halina Krawczyk   hkrawczyk@zpo1wloszczowa.edu.pl

wychowanie fizyczne/fakultety:

– mgr Dariusz Dąbrowski   ddabrowski@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Tomasz Grzybek    tgrzybek@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Karol Lichosik   klichosik@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Anna Pytlarz   apytlarz@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Ireneusz Stawowczyk   istawowczyk@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Tomasz Szwajkowski   tszwajkowski@zpo1wloszczowa.edu.pl

technika/zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa/
wychowanie komunikacyjne:

– mgr Marcin Sztuka   msztuka1@zpo1wloszczowa.edu.pl

religia:

-S. Agata Krysińska   akrysinska@zpo1wloszczowa.edu.pl

-mgr Lucyna Rydzek  lrydzek@zpo1wloszczowa.edu.pl

wychowanie do życia w rodzinie:

– mgr Magdalena Rak   mrak1@zpo1wloszczowa.edu.pl

nauczyciele wspomagający/nauczyciele rewalidacji:

– mgr Joanna Cieślak- Bulska jcieslak-bulska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Agnieszka Brzdąk    abrzdak@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Monika Jamróz    mjamroz5@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Monika Sinkiewicz   msinkiewicz@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Martyna Syryńska-Giro   msyrynska-giro@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Agnieszka Szczepara-Dynus   aszczepara-dynus@zpo1wloszczowa.edu.pl

oddział przedszkolny – filia Łachów:

– mgr Marzena Szproch   mszproch@zpo1wloszczowa.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna – filia Łachów:

– mgr Iwona Ciosek    iciosek@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Bożena Fidera  bfidera1@zpo1wloszczowa.edu.pl

język angielski – filia Łachów:

– mgr Sylwia Ciesielska   sciesielska@zpo1wloszczowa.edu.pl

– mgr Ewa Orlikowska   eorlikowska@zpo1wloszczowa.edu.pl

religia – filia Łachów:

– mgr Ewa Frej   efrej@zpo1wloszczowa.edu.pl

Sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 – 15.30

Informacji udzielają:

1. mgr Ewa Jaworska-Szczukocka – sekretarz szkoły

2. mgr Justyna Michałek  – sekretarz szkoły