Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZPO nr 1 

PRZEWODNICZĄCA
– Małgorzata Szwarc

ZASTĘPCA
-Włodzimierz Rak

SKARBNIK
-Krzysztof Lipniak

SEKRETARZ
– Michał Brewka

CZŁONEK
– Agnieszka Pyka

RADA RODZICÓW ZPO 1 2015-2016