10 paź

Wygraj z nudą!

Przed nami kolejny cykl zajęć pozalekcyjnych! Zaczną się od 15 października bieżącego roku i będą trwały do 15 grudnia. Dzięki nim uczniowie naszej szkoły będą mogli w ciekawy i niekonwencjonalny sposób spędzić wolny czas!

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Włoszczowa i przeznaczone dla uczniów ze szkoły podstawowej.

Od przyszłego tygodnia rozpoczną się:

  • Bezpiecznie przez życie koło czytelniczo – aktorskie przeznaczone dla 15 uczniów klas I-IV. Zajęcia (10 x 60 min.) odbywać się będą w październiku, listopadzie i grudniu. Podczas 10 godzin uczniowie między innymi będą zdobywać umiejętności praktyczne niezbędne do wystąpień publicznych oraz tworzyć samodzielnie książeczkę dotyczącą bezpiecznych zachowań. Zajęcia prowadzić będą panie: Agnieszka Skrobisz, Katarzyna Kuzincow i Anna Drążyk.
  • Czarodziejska moc muzyki koło muzyczno – ruchowe przeznaczone jest dla 20 uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Podczas zajęć (10 x 60 min.) dzieci między innymi będą: kształciły umiejętności związane ze swobodą ruchu i poczuciem rytmu, poznawały układy taneczne i je realizowały. Zajęcia prowadzić będą panie: Ilona Skiba i Jadwiga Cegieła.
  • Pozytywnie – kreatywnie koło plastyczno – techniczne to 10 zajęć po 60 min. przeznaczonych dla 15 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Odbywać się będą w październiku, listopadzie i grudniu raz w tygodniu po 2 godziny lub 2 razy w tygodniu (w miarę potrzeb). Zajęcia prowadzić będzie pani Joanna Cieślak – Bulska.

 Nie czekaj! Już dziś zgłoś się po Formularz zgłoszeniowy do Koordynatora Szkolnego  – p. Anny Drążyk (w świetlicy szkoły podstawowej).

Liczy się kolejność zapisów.   Ilość miejsc ograniczona!

Wygraj-z-nudą-3-regulamin

21 cze

Wygraj z nudą 3! – czas pierwszych podsumowań

Od kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Fundację ZPO nr 1 w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Zajęcia były prowadzone przez nauczycielki w ramach porozumień wolontariackich. W sumie uczestniczyło w nich 65 uczniów z klas I – V szkoły podstawowej.

Zajęcia muzyczno – ruchowe  pod nazwą „Czarodziejska moc muzyki” były prowadzone przez panie: Jadwigę Cegiełę oraz Ilonę Skibę. Podczas nich dzieci rozwijały swoje zdolności muzyczne, muzykowały indywidualnie i zespołowo, tworzyły układy choreograficzne, uczyły się gry na instrumentach perkusyjnych, a także odpowiedzialności za siebie i zespół. Swoje umiejętności zaprezentowały  przed publicznością składającą się z uczniów klas I – III dnia 18 czerwca 2018 r.  Uczestnicy zajęć  zatańczyli belgijkę, zaprezentowali  swoje umiejętności wokalne,  grali także na instrumentach perkusyjnych, natomiast Dawid Waligórski zagrał na flecie przepiękną piosenkę „Perfect” Eda Sheerana.

Zajęcia czytelniczo – aktorskie „Bezpiecznie przez życie” były prowadzone przez panie: Katarzynę Kuzincow i Annę Drążyk. Podczas nich dzieci zapoznawały się z zasadami ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa. Tworzyli króciutkie  ilustrowane opowiadania, odgrywali scenki dramowe związane z asertywnymi zachowaniami. Ostatnie zajęcia odbyły się w budynku Policji.  Podczas spotkania z policjantami uczniowie mogli m.in. poznać specyfikę służby, obejrzeć sprzęt policyjny oraz dowiedzieć się, jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Koło plastyczno – techniczne „Pozytywnie – kreatywnie” prowadziły panie: Ewelina Martoś – Wyrwał i Iwona Ciosek. Uczestnicy zajęć wykonywali prace plastyczne różnymi technikami, szkicowali węglem i ołówkiem, wyklejali, malowali farbami akrylowymi.  Efektem pracy uczniów była wystawa prac plastycznych w świetlicy gimnazjum. Uczniowie spotkali się również z włoszczowską malarką panią Marią Dudkiewicz. Pani Maria opowiadała dzieciom o swojej pasji, pokazywała różne techniki tworzenia obrazów, zaprezentowała swoje dzieła. Dzieci były zachwycone, ponieważ mogły spędzić czas w pracowni mistrza.

Wszystkie zajęcia okazały się wspaniałą formą zagospodarowania wolnego czasu i dały dzieciom możliwość rozwijania swoich talentów.

25 sty

Dzień Projektów Edukacyjnych

25 stycznia 2018 r. odbył się Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas II zaprezentowali przygotowane pod nadzorem nauczycieli wyniki swojej pracy.
Tematyka projektów była dosyć szeroka i związana z treściami nauczania różnych przedmiotów. Uczniowie przygotowali, pokazy multimedialne, krótkie wykłady, a także makiety, modele, albumy oraz plakaty i plansze.

15 gru

„Pozytywnie – kreatywnie”

Drugi cykl zajęć plastyczno – technicznych „Pozytywnie – kreatywnie” w ramach projektu „ Wygraj z nudą 2!” odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny w miesiącach od października do grudnia. Prowadziła je pani Izabela Falana. Uczestniczyło w nich 18 uczniów klas czwartych i piątych.
Tematyka zajęć nawiązywała do zmian zachodzących w przyrodzie jesienią oraz do klimatu świąt Bożego Narodzenia. Mali artyści mieli możliwość tworzyć piękne prace profesjonalnym sprzętem dla plastyków, zakupionym ze środków pozyskanych w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Inspirowani barwami jesieni malowali pejzaże farbami akrylowymi na płótnie, mając do dyspozycji sztalugi i palety barw mieszanych według własnego uznania. Kolejnym wyzwaniem była ozdobna ramka na zdjęcia z bibuły i kolorowych liści. Czas radosnego oczekiwania na święta zachęcał do tworzenia lampionów i ozdobnych serduszek techniką dequpage. Zwieńczeniem zajęć było pracochłonne i wymagające cierpliwości tkanie na krosnach. Efektem tej pracy są zakładki do książek, kolorowe dywaniki, kocyki dla lalek.
Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć, jak i zapał uczestników przyczynił się do ich sukcesu i zadowolenia ze swojej pracy. Całość świadczy o potrzebie organizowania takich zajęć, które stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Prace uczniów wykonane podczas warsztatów można podziwiać w bibliotece szkolnej.

15 gru

Czarodziejska moc muzyki!

Pod taką nazwą odbywały się w naszej szkole zajęcia koła muzyczno – ruchowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Włoszczowa „Wygraj z nudą 2!”.
Uczestniczyło w nich 25 uczniów klas I – III. Warsztaty prowadziły panie: Jadwiga Cegieła i Ilona Skiba.
Na zajęciach realizowana była tematyka związana z nauką i doskonaleniem kroków tanecznych, zabaw rytmicznych i ćwiczeń ruchowych, potrzebnych do tworzenia układów tańca. Ich celem było rozbudzanie zamiło-wania do muzyki, kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, rozwijanie muzykalności dzieci. W ramach zajęć odbywała się również nauka kroków tańca towarzyskiego, rock’n’rolla, cza-czy, salsy oraz elementy tańców ludowych. Aktywność muzyczno – ruchową dzieci rozwijano również z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
Podczas zajęć stosowano różne formy takie, jak: taniec, rytm, zabawy dziecięce muzyczno-ruchowe, improwizację, grę akompaniamentu na instru-mentach perkusyjnych, propagowano muzykę klasyczną oraz aktywne jej słu-chanie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tak prowadzonych warsztatach. Po-przez ruch i zabawę uczyły się współpracy, integrowały się ze sobą.
Ważnym elementem zajęć były różne pomoce dydaktyczne zakupione z pozyskanych środków finansowych: instrumenty perkusyjne, stroje taneczne, rekwizyty oraz sprzęt nagłaśniający.
Na pożegnanie projektu 13 grudnia 2017 roku uczestnicy zajęć zaprezentowali przed szkolną publicznością układy taneczne . Grupa dziewczynek wystąpiła również podczas Jasełek w tańcu „Śnieżynek”.

15 gru

Po raz kolejny wygrali z nudą!

Uczniowie klas I-V w bieżącym roku szkolnym mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć w zajęciach koła recytatorsko – teatralnego pod hasłem „Jestem aktorem. Dziecięce formy sceniczne” w ramach projektu „Wygraj z nudą 2!”, współfinansowanego przez Gminę Włoszczowa. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczycielek – Katarzyny Kuzincow i Agnieszki Skrobisz.
W czasie cotygodniowych spotkań dzieci przygotowywały się do występów publicznych, niejednokrotnie przełamując własną nieśmiałość. Aby osiągnąć zamierzony cel, doskonalono dykcję i umiejętność interpretacji tekstów literackich, odgrywano scenki. Dzieci uczyły się asertywności, wyrażania uczuć i emocji oraz kształciły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych życiowych sytuacjach. Na zajęciach nie zabrakło zagadnień z zakresu profilaktyki, opowiadań dodających najmłodszym pewności siebie oraz elementów kinezjologii edukacyjnej, czyli „gimnastyki mózgu”. Urozmaiceniem zajęć była wspólna zabawa w teatr kukiełkowy. Wszystko to miało służyć właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci.
Efektem pracy młodych aktorów były występy publiczne przed młodszymi i starszymi kolegami w świetlicy szkolnej oraz w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały historyjki o charakterze profilaktycznym oraz ulubione wiersze i piosenki. Nie zabrakło też akcentów świątecznych.

Skip to content