15 paź

Innowacja pedagogiczna w klasie 1a


W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, wprowadzam do swojej klasy międzynarodowy projekt edukacyjny upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt realizowany jest podczas zajęć rozwijających kreatywność.
Głównymi celami projektu są:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
• wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela, rodzica lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.
Po zrealizowaniu każdego modułu będę umieszczać na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć na stronie naszej szkoły , a także stronie patrona honorowego.

Anna Błaszczyk

Skip to content