27 sty

Ważna informacja

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.
Zajęcia zdalne odbywają się na platformie Microsoft Teams, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Uczniowie z klas I-IV i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Skip to content