27 cze

Zaświadczenia o wynikach egzaminu

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone dnia 1 lipca 2022r.
Tego samego dnia logując się do systemu ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika – każdy ósmoklasista będzie mógł sprawdzić swój wynik.

Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl

Zaświadczenia o wynikach egzaminu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022r. /piątek/, w godz. 9.00-14.00.

Skip to content