29 sie

Zmiany w przerwach międzylekcyjnych

Informuję, że zgodnie z §14 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2018, poz.2140) od dnia 1 września 2022r. wprowadzam następujące długości przerw:
budynek główny:

 1. 8.45 – 8.50 /5 min./
 2. 9.35 – 9.45 /10 min./
 3. 10.30 – 10.50 /20 min. – PRZERWA OBIADOWA/
 4. 11.35 – 11.45 /10 min./
 5. 12.30 – 12.45 /15 min. – PRZERWA OBIADOWA/
 6. 13.30 – 13.40 /10 min./
 7. 14.25 – 14.30 /5 min./

budynek B:

 1. 8.45 – 8.50 /5 min./
 2. 9.35 – 9.45 /10 min./
 3. 10.30 – 10.40 /10 min./
 4. 11.25 – 11.45 /20 min. – PRZERWA OBIADOWA/
 5. 12.30 – 12.40 /10 min./
 6. 13.25 – 13.35 /10 min./
 7. 14.20 – 14.30 /10 min./

Iwona Gieroń
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie

Skip to content