12 cze

Innowacja w klasie 3a podsumowana!

W roku szkolnym 2022/2023 p. Anna Błaszczyk w klasie 3a realizowała innowację pedagogiczną ,,Mój Kolorowy Świat”. Projekt realizowano podczas zajęć rozwijających kreatywność. Była to innowacja programowo – metodyczna dotycząca edukacji plastycznej – wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w procesie rozwijania swobodnej ekspresji plastycznej. W ramach projektu zrealizowano zaplanowane tematy. Innowacja miała charakter otwarty, była modyfikowana i dostosowywana do potrzeb i możliwości dzieci. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości i spokoju. Techniki stosowane podczas zajęć były różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, zaś same zajęcia były wspaniałą twórczą i kreatywną zabawą.
Wdrożona innowacja umożliwiła dzieciom rozwijanie swoich talentów plastyczno-technicznych, pozwoliła na wykorzystanie wyobraźni, własnych potencjałów i pomysłów, co zaowocowało powstaniem wielu ciekawych i oryginalnych dzieł artystycznych.

Skip to content