03 lis

Konkursy dla Niepodległej

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zachęcamy Was do udziału w kolejnej edycji konkursów. Oto propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:
Klasy I- III
Konkurs pod hasłem „Laurka dla Niepodległej”
Zadaniem uczniów jest przygotowanie laurki (pracy plastycznej), wykonanej dowolną techniką. Format pracy dowolny.
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać wychowawcom w terminie do9 listopada 2022 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące (6) z plastyki. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Klasy IV- VI
Konkurs pod hasłem „Życzenia dla Niepodległej”
Zadaniem uczniów jest zredagowanie życzeń dla naszej Ojczyzny oraz zapisanie ich odręcznie na ozdobionej według własnego pomysłu kartce formatu B5 lub A4. Ocenie podlegać będą: treść życzeń, estetyka, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Podpisane prace należy przekazać do 9 listopada 2022 r.do p. Anny Drążyk lub p. Katarzyny Kuzincow.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Klasy VII- VIII
Konkurs pod hasłem „Drogi Polaków do niepodległości”
Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, ilustrującej dowolne wydarzenie z historii Polski, które doprowadziło do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Technika pracy dowolna. Format A4.
Podpisane prace należy przekazać w terminie do 9 listopada 2022 r. do p. Emilii Maciejczyk.
Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z plastyki (klasy VII) lub historii (klasy VIII).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:
Zbigniew Cholerzyński
Anna Drążyk
Katarzyna Kuzincow
Emilia Maciejczyk

Skip to content