Kontakt


Dane tele adresowe

 Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

ul. Partyzantów 24

29-100 Włoszczowa

tel./faks: 41 39 43 048

e-mail: zpo1wloszczowa@interia.pl

www: zpo1wloszczowa.edu.pl 


Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1:
Pani mgr Iwona Gieroń
Dyrekror Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie - mgr Iwona Gieroń

Wicedyrektor:
Pan  mgr Jacek Stolarski
.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie - mgr Jacek Stolarski


Nauczyciele

biblioteka:

– mgr Izabela Falana   falana_izabela.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jolanta Piwońska   piwonska_jolanta.zpo1-tlw@wp.pl

pedagog:

– mgr Elżbieta Tłustochowicz   tlustochowicz_e.zpo1-tlw@wp.pl

logopeda:

– mgr Beata Jach   jach_beata.zpo1-tlw@wp.pl

świetlica:

– mgr Ewelina Martoś – Wyrwał   matros_ewelina.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Justyna Pyka   pyka_justyna.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Joanna Cieślak- Bulska   cieslak_j.zpo1-tlw@wp.pl

edukacja wczesnoszkolna:

– mgr Anna Błaszczyk   blaszczyk_anna.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jadwiga Cegieła   cegiela_jadwiga.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jolanta Ciosek   ciosek_jolanta.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Halina Krawczyk   krawczyk_halina.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Joanna Hudobska   hudobska_joanna.zpo1-tlw@wp.p

– mgr Laura Jaszewska   jaszewska_laura.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Katarzyna Lipniak   lipniak_k.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Lidia Macherska   lidia_macherska.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jolanta Reperowicz   reperowicz_j.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Ilona Skiba   skiba_ilona.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Agnieszka Skrobisz  skrobisz_a.zpo1-tlw@wp.pl

język polski:

– mgr Anna Drążyk   drazyk_anna.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Katarzyna Kuzincow      kuzincow_k.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Edyta Oleksy   oleksy_edyta.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Małgorzata Skoczek   skoczek_m.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jacek Stolarski      stolarski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Małgorzata Stryjewska   stryjewska_m.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Olga Ślęzak   slezak_olga.zpo1-tlw@wp.pl

język angielski:

– mgr Sylwia Ciesielska   ciesielska_s.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Magdalena Jedliczka   jedliczka_m.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Paulina Kościołek   kosciolek_p.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Małgorzata Kuśmierczyk   kusmierczyk_m.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Ewa Orlikowska   orlikowska_ewa.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Monika Świercz   swiercz_monika.zpo1-tlw@wp.pl

język niemiecki:

– mgr Patrycja Hylaszek   hylaszek_p.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Martyna Smaga   smaga_martyna.zpo1-tlw@wp.pl

muzyka:

– mgr Anita Jastrzębska   jastrzebska.a.zpo1-tlw@wp.pl

plastyka 

– mgr Emilia Maciejczyk   maciejczyk_e.zpo1-tlw@wp.pl

historia

-mgr Zbigniew Cholerzyński   cholerzynski_z.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Iwona Gieroń   iwona_gieron.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Jacek Kościński   koscinski_jacek.zpo1-tlw@wp.pl

wiedza o społeczeństwie:

– mgr Magdalena Rak   rak_magdalena.zpo1-tlw@wp.pl

przyroda:

– mgr Jadwiga Kaczmarek   kaczmarek_j.zpo1-tlw@wp.pl

geografia:

– mgr Ewa Hyska   hyska_ewa.zpo1-tlw@wp.pl

biologia:

– mgr Ewa Limbach   limbach_ewa.zpo1-tlw@wp.pl

chemia:

– mgr Ewelina Orlińska-Rayska   orlinska_ewelina.zpo1-tlw@wp.pl

fizyka:

– mgr Anna Rutkowska   rutkowska_anna.zpo1-tlw@wp.pl

matematyka

– mgr Justyna Gąsior   gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Justyna Kaczor kaczor_justyna.zpo1-tlw@wp.pl  

– mgr Urszula Kurzyńska   kurzynska_u.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Ewa Trybek   trybek_ewa.zpo1-tlw@wp.pl

– informatyka/edukacja informatyczna

–  mgr Dariusz Krawczyk   krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Justyna Gąsior   gasior_justyna.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Ewelina Orlińska-Rayska   orlinska_ewelina.zpo1-tlw@wp.pl

wychowanie fizyczne/fakultety:

– mgr Dariusz Dąbrowski   dabrowski_d.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Tomasz Grzybek    grzybek_tomasz.zpo1-tlw@wp.pl

–  mgr Dariusz Krawczyk   krawczyk_dariusz.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Karol Lichosik   lichosik_karol.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Anna Pytlarz   pytlarz_anna.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Ireneusz Stawowczyk   stawowczyk_i.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Tomasz Szwajkowski   szwajkowski_t.zpo1-tlw@wp.pl

technika/zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa/
wychowanie komunikacyjne:

 – mgr Marcin Sztuka   sztuka_marcin.zpo1-tlw@wp.pl

religia:

-S. Agata Krysińska   krysinska_agata.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Lucyna Rydzek   rydzek_lucyna.zpo1-tlw@wp.pl

-mgr Halina Suliga   suliga_halina.zpo1-tlw@wp.pl

wychowanie do życia w rodzinie:

– mgr Jadwiga Kaczmarek   kaczmarek_j.zpo1-tlw@wp.pl

nauczyciele wspomagający/nauczyciele rewalidacji:

– mgr Agnieszka Brzdąk    brzdak_agnieszka.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Iwona Ciosek    ciosek_iwona.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Bożena Dorywalska   dorywalska_b.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Monika Jamróz    jamroz_monika.zpo1-tlw@wp.

– mgr Elżbieta Piech   piech_elzbieta.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Monika Sinkiewicz   sienkiewicz_m.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Agnieszka Szczepara-Dynus   szczepara_a.zpo1-tlw@wp.pl

oddział przedszkolny – filia Łachów:

– mgr Marzena Szproch   szproch_marzena.zpo1-tlw@wp.pl

edukacja wczesnoszkolna – filia Łachów:

– mgr Grażyna Betka   betka_grazyna.zpo1-tlw@wp.pl

– mgr Bożena Fidera   fidera_bozena.zpo1-tlw@wp.pl

język angielski – filia Łachów:

– mgr Małgorzata Kuśmierczyk   kusmierczyk_m.zpo1-tlw@wp.pl

religia – filia Łachów:

– mgr Ewa Frej   frej_ewa.zpo1-tlw@wp.pl

Sekretariat szkoły

Sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 – 15.30

Informacji udzielają:

1. mgr Ewa Jaworska-Szczukocka – sekretarz szkoły

2. mgr Justyna Michałek  – sekretarz szkoły