15 wrz

Narodowy Dzień Sportu

15 września obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Sportu.

Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych.

Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Szkolnymi koordynatorami akcji byli nauczyciele wychowania fizycznego.

Skip to content