03 mar

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja

mLegitymacja to zgodnie z prawem – legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu.
mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji:
Aby uruchomić mLegitymację należy:
Złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji w sekretariacie szkoły oraz potwierdzić swoją tożsamość przynosząc aktualną legitymację w wersji papierowej.
• Wysłać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB (rozmiar zdjęcia: 496px wysokość, 354px szerokość lub proporcjonalnie więcej) poprzez witrynę ucznia/rodzica (przeglądarka internetowa), zakładka DANE UCZNIA;
• Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin;
• Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego, uruchomić System na urządzeniu. Kod aktywacyjny jest ważny 7 dni.

Unieważnienie mLegitymacji:
mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły.

Podstawa prawna:

1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)

Skip to content